História BVL

BVL vznikla v roku 2007, ako reakcia na neprimerané požiadavky Slovenskej federácie volejbalu na poplatky za mesteské súťaže v porovnaní s posktovanými službami. Na stretnutí nespokojných klubov z mestských súťaži SVF sa dňa 4.4.2007 zúčastnili tieto kluby z druhej ligy: Patrónka A, Patrónka B, VKP, ŠK Slovan, Slovan Banka, Slávia STU, VŠC STU, Radosť, Ravijoma, Lokomotíva a Prievoz, a tieto z tretej ligy: Prievoz, Energia, Chempik a Spoje. Prievoz nakoniec prihlásil do novovznikajúcej Bratislavskej volejbalovej súťaže len jedno družstvo, a éru BVS (neskôr BVL) tak spustilo 14 zakladjúcich členov.
Riadenie súťaže bolo zverené komisii BVS (neskôr Výkonný výbor BVL) v zložení: Miroslav Hagara, Peter Holan a Peter Breznen, s náhradníkom Ratislavom Sládečkom. Títo postupne vypracovali Kódex BVL, teda pravidlá, okrem medzinárodných pravidiel volejbalu, ktoré sú základom BVL, podľa ktorých sa BVL organizuje.
Predchádzajúce sezóny: