Výkonný výbor

meno: email:
Peter Holan holan@stcsk.sk
Marek Patúc patucmarek@gmail.com
Rastislav Sládeček sportclubba@gmail.com

Družstvá mužov

názov:

ELF

telocvičňa:

FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

hrací termín:

streda 20:15

manager:

Rastislav Bašista

email:

rasto.basista@gmail.com

telocvičňa:

FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

hrací termín:

štvrtok 20:15

manager:

Miroslav Juráček

email:

juracek.miroslav@gmail.com

telocvičňa:

ŠH Hamuliakovo, Dunajská 12A, 90043 Hamuljakovo

hrací termín:

streda 20:00

manager:

Soňa Púryová

email:

sonapuryova@gmail.com

telocvičňa:

Tupolevova 20, 851 01 Petržalka

hrací termín:

utorok 20:15

manager:

Rastislav Sládeček

email:

sportclubba@gmail.com

názov:

VK STU

telocvičňa:

FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

hrací termín:

štvrtok 20:15

manager:

Boris Demeter

email:

demeterbo@gmail.com

názov:

VKB B

telocvičňa:

SPŠE, Hálova 16, 851 01 Bratislava

hrací termín:

streda 19:30

manager:

Juraj Tiňo

email:

tino@vkpbratislava.sk

názov:

VKP A

telocvičňa:

SPŠE, Hálova 16, 851 01 Bratislava

hrací termín:

streda 19:30

manager:

Juraj Tiňo

email:

tinojuraj@gmail.com

Družstvá žien

názov:

Modra

telocvičňa:

PaKA, Sokolská 6, 900 01 Modra

hrací termín:

streda 19:00

manager:

Soňa Čistá

email:

cista.sona@gmail.com

telocvičňa:

ZŠ s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

hrací termín:

utorok 21:00

manager:

Ivana Timková

email:

ivanka21timkova@gmail.com

telocvičňa:

Gymnázium Bílikova 24, 844 19 Bratislava

hrací termín:

streda 20:00

manager:

Miroslava Prutzerová

email:

miroslava.prutzerova@gmail.com

názov:

SE

telocvičňa:

FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava

hrací termín:

utorok 19:45

manager:

Soňa Gažáková

email:

gazakova@gmail.com

telocvičňa:

ŠH Hamuliakovo, Dunajská 12A, 90043 Hamuljakovo

hrací termín:

streda 20:00

manager:

Zuzana Kujovičová

email:

kujovicova.vslaser@gmail.com

telocvičňa:

Gymnázium Bilíkova 24, 844 19 Bratislava

hrací termín:

streda 19:45

manager:

Petra Klimová

email:

klimovap@gmail.com

telocvičňa:

ZŠ Školská 190, 900 50 Kráľová pri Senci

hrací termín:

streda 18:30

manager:

Vladimír Trnka

email:

vladkyt@gmail.com

názov:

VK TAMI

telocvičňa:

ZŠ Podzáhradná 51, 821 06 Bratislava

hrací termín:

štvrtok 19:00

manager:

Tatiana Vestenická

email:

tana.vestenicka@gmail.com