Výkonný výbor

meno: email:
Zuzana Kujovičová kujovicova.vslaser@gmail.com
Marek Patúc patucmarek@gmail.com

Družstvá mužov

hrací termín:

streda 20:15

manažér:

Rastislav Bašista

hrací termín:

štvrtok 20:15

manažér:

Miroslav Juráček

hrací termín:

streda 20:00

manažér:

Soňa Púryová

hrací termín:

utorok 20:15

manažér:

Rastislav Sládeček

hrací termín:

štvrtok 20:15

manažér:

Boris Demeter

hrací termín:

streda 19:30

manažér:

Juraj Tiňo

hrací termín:

streda 19:30

manažér:

Juraj Tiňo

Družstvá žien

hrací termín:

pondelok 19:00

manažér:

Soňa Čistá

hrací termín:

streda 20:00

manažér:

Miroslava Prutzerová

hrací termín:

utorok 17:30

manažér:

Soňa Gažáková

hrací termín:

streda 20:00

manažér:

Zuzana Kujovičová

hrací termín:

streda 20:00

manažér:

Mária Kohútová

hrací termín:

utorok 19:30

manažér:

Petra Klimová

hrací termín:

utorok 18:00

manažér:

Ladislav Popeláš

hrací termín:

streda 19:30

manažér:

Vladimír Trnka

hrací termín:

pondelok 19:00

manažér:

Stanislav Demetrovič