Tím mužov:

SE

SE je členom BVL od roku: 2017

SE hráva na adrese: FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Hracím dňom je: utorok

Hracím časom je: 17:45

Menežérom družstva je: Soňa Gažáková

Kontakt na klub: gazakova@gmail.com

V tejto sezóne v družstve hrajú:
Číslo Meno Vek Výška Post
4 Jazmína Cigánková 43 174 smeč, blok
6 Monika Čutková 32 184 smeč
14 Alexandra Dovičovičová 33 174 smeč
17 Jana Fedoriaková 39 160 libero, nahrávka
15 Soňa Gažáková 43 170 smeč, nahrávka
2 Lýdia Hindická 42 178 smeč, blok
11 Oľga Holá 73 164 nahrávka
7 Jaroslava Juneková 46 172 smeč
6 Alžbeta Kusá 41 165 nahrávka
12 Diana Porubčanová 35 172 blok
Romana Prokešová 19 173 smeč, univerzál
8 Marianna Schmucková 45 176 smeč, blok
1 Lucia Švecová 44 184 blok
3 Karla Zimanová 42 178 smeč
Bianca Zmeková 18 165 smeč, libero
10 Martina Zuskinová 34 173 smeč