Tím mužov:

Retrošport

Retrošport je členom BVL od roku: 2019

Retrošport hráva na adrese: Gymnázium Bílikova, Bratislava

Hracím dňom je: streda

Hracím časom je: 20:00

Menežérom družstva je: Miroslava Zemanovská Prutzerová

Kontakt na klub:

V tejto sezóne v družstve hrajú:
Číslo Meno Vek Výška Post
Jana Adamík 32
Iveta Banášová 37 181 blok
Viera Bírošíková 62
Soňa Čižmárová 35
Helena Fialová 67
2 Alexandra Fuknová 54 176 náhra
Lucia Guldánová 34
Petra Klimová 36 176 smeč
14 Eva Koseková 54 175 blok, náhra
Viktória Kropáčová 21 nahrávka
4 Miroslava Kuciaková 30 smeč
11 Jana Labaiová 30 181 blok, náhra
Ivana Malinová 30 nahrávka, smeč
Jana Pálková 46
Michaela Poláčková 31 smeč
Mária Prutzerová 65
Katarína Reindlová 36
13 Darina Rybanská 45 177 smeč
Karolína Sameková 28 169 smeč
1 Hana Sameková 52 172 náhra
4 Eva Szabová 34 177 smeč
Lucia Železníková 32
Miroslava Zemenovská Prutzerová 44