Tím žien:

Nové mesto

Nové mesto je členom BVL od roku: 2017

Nové mesto hráva na adrese: ZŠ s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Hracím dňom je: utorok

Hracím časom je: 20:30

Menežérom družstva je: Ivana Timková

V tejto sezóne v družstve hrajú:

Číslo Meno Vek Výška Post
11 Dominika Berošová 27 170 libero, smeč
13 Ivona Hodasová 31 175 blok
7 Michaela Iliťová 27 181 smeč
2 Lucia Keszeghová 23 178 blok
5 Dáša Keszeghová 20 179 smeč
10 Barbora Kubíčková 25 169 nahrávka
Číslo Meno Vek Výška Post
12 Andrea Simčáková 25 169 smeč
3 Ivana Simčáková 25 169 blok
4 Eva Ternová 25 173 blok
9 Ivana Timková 23 179 blok
6 Denisa Timková 25 176 blok, smeč

V tejto sezóne v družstve hrajú:

Č. Meno Vek Výška Post
11 Dominika Berošová 27 170 libero, smeč
13 Ivona Hodasová 31 175 blok
7 Michaela Iliťová 27 181 smeč
2 Lucia Keszeghová 23 178 blok
5 Dáša Keszeghová 20 179 smeč
10 Barbora Kubíčková 25 169 nahrávka
12 Andrea Simčáková 25 169 smeč
3 Ivana Simčáková 25 169 blok
4 Eva Ternová 25 173 blok
9 Ivana Timková 23 179 blok
6 Denisa Timková 25 176 blok, smeč