Tím žien:

Nové mesto

Nové mesto je členom BVL od roku: 2017

Nové mesto hráva na adrese: ZŠ s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Hracím dňom je: utorok

Hracím časom je: 21:00

Menežérom družstva je: Ivana Timková

Kontakt na klub: ivanka21timkova@gmail.com

V tejto sezóne v družstve hrajú:
Číslo Meno Vek Výška Post
Laura Beneková 22 177 blok
12 Andrea Biľová 28 169 smeč
Kristína Chovancová 26
Miriam Havelková 22 182 blok
Diana Kačerjaková 22 175 libero
2 Lucia Keszeghová 26 178 blok
5 Dáša Keszeghová 23 179 smeč
10 Barbora Kubíčková 28 169 nahrávka
6 Denisa Nemčeková 28 176 blok, smeč
3 Ivana Simčáková 28 169 blok
9 Ivana Timková 26 179 blok
4 Eva Vitikáčová 28 173 blok
11 Dominika Záhonová 30 170 libero, smeč