Tím mužov:

Nové mesto

Nové mesto je členom BVL od roku: 2017

Nové mesto hráva na adrese: ZŠ s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Hracím dňom je: utorok

Hracím časom je: 21:00

Menežérom družstva je: Ivana Timková

Kontakt na klub:

V tejto sezóne v družstve hrajú:
Číslo Meno Vek Výška Post
11 Dominika Berošová 27 170 libero, smeč
7 Michaela Ječmenová 28 181 smeč
5 Dáša Keszeghová 21 179 smeč
2 Lucia Keszeghová 24 178 blok
10 Barbora Kubíčková 26 169 nahrávka
3 Ivana Simčáková 26 169 blok
12 Andrea Simčáková 26 169 smeč
6 Denisa Timková 25 176 blok, smeč
9 Ivana Timková 24 179 blok
4 Eva Vitikáčová 26 173 blok